Frågor och svar
Bibeläventyret är ett icke-konfessionellt pedagogiskt koncept som bidrar till att uppfylla Läroplanens mål och krav på undervisning om Bibelns berättelser. Utvärderingar från starten år 2000 visar att det är mycket uppskattat av lärare och elever oavsett religiös och etnisk bakgrund.

Bibeläventyret genomförs i klassrummet
  • En utbildad och licensierad instruktör (äventyrare) kommer till klassen och genomför lektionerna. Äventyrarna är ofta till sin profession pedagoger, präster eller pastorer med erfarenhet att undervisa om Bibeln. Bibeläventyret ger expertstöd.
  • Bibeläventyret förutsätter att läraren är med men utan krav på egna förberedelser inför lektionerna. Lärarens närvaro är viktig för uppföljande samtal, reflektioner och annat efterarbete. Läraren förväntas också medverka till en enklare utvärdering.

Bibeläventyret finns för Gamla och Nya testamentet
  • Bibeläventyret finns i två delar – Gamla testamentet (GT) och Nya testamentet (NT) – som består av 4,5 timmars undervisning vardera. Varje del kan delas upp på 2, 3 eller 4 tillfällen. För att göra NT måste man först ha gjort GT. 
  • Bibeläventyret är framtaget för barn i berättaråldern och passar bäst i årskurs 4 och 5. 
Bibeläventyret är ämnesintegrerande
  • Bibeläventyret hör främst hemma i religionskunskap men innehållet berör även historia, geografi och svenska. Programmet kan användas fristående eller som en kreativ förstärkning i undervisningen om de stora världsreligionerna. 
  • Bibeläventyret stimulerar till samtal om religiösa högtider och traditioner samt likheter och skillnader mellan religioner. Det öppnar upp för reflektioner i frågor om etik och moral, värderingar och livsfrågor och Bibelns betydelse för konst och kultur.
Bibeläventyret ger kunskaper, förståelse och helhetssyn
  • Bibeläventyret är pedagogiskt genomtänkt, omväxlande och spännande. Med hjälp av rörelser, drama, nyckel-ord, bilder, trolleri, rap och rim leker eleverna in fakta och kunskaper på ett roligt och engagerande sätt. 
  • Pedagogiken ger eleverna förståelse för berättelserna i sitt geografiska och historiska sammanhang samtidigt som de får en bild av hur de hänger ihop inbördes.
Bibeläventyret är en utmaning
  • Bibeläventyret utmanar fördomar som att Bibeln skulle vara gammaldags, tråkig eller ointressant. Upptäckten att bibelberättelserna hänger samman i en lång spännande historia fängslar, sporrar och väcker intresse.
  • Bibeläventyret är ett erbjudande till alla ca 6 000 klasser årskurs 4 och 5 i Sverige. År 2016 deltar mer än 1500 klasser.

Mer information

Denna dag genomförs Bibeläventyr i:

Följande orter har Bibeläventyr inbokade just idag: 

Antal bokade bibeläventyr

285 bibeläventyr 2021

Under åren som gått har vi gjort över 21000 st äventyr.

2020 - 1002 st Bibeläventyr
2019 - 1521 st Bibeläventyr
2018 - 1458 st Bibeläventyr
2017 - 1517 st Bibeläventyr
2016 - 1518 st Bibeläventyr
2015 - 1475 st Bibeläventyr
2014 - 1523 st Bibeläventyr
2013 - 1522 st Bibeläventyr
2012 - 1462 st Bibeläventyr
2011 - 1206 st Bibeläventyr
2010 - 1270 st Bibeläventyr
2009 - 1032 st Bibeläventyr
2008 - 1120 st Bibeläventyr
2007 - 1000 st Bibeläventyr
2006 - 1000 st Bibeläventyr
2005 - 750 st Bibeläventyr
2004 - 450 st Bibeläventyr
2003 - 443 st Bibeläventyr
2002 - 254 st Bibeläventyr
2001 - 61st GT-äventyr
2000 - 40 st GT-äventyr

Adress:
Bibeläventyret
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Telefon: 0511-595 03
Mobil: 018-18 63 31 Andreas Hultsten
Mobil: 073-180 46 49 Thomas Nilsson
Copyright © 2012 Bibeläventyret.
All rights reserved.
 
Cookies