Tips till undervisningen
Översätt Bibeln till modern svenska
Bibelsällskapet har tagit fram en övning som syftar till att låta eleverna prova att skriva egna översättningar av två klassiska bibeltexter. Varje klass som vill dela med sig av sina översättningar får dessutom en gåva från Bibelsällskapet till klassen. Materialet är också utlagt på Lektion.se.
 
 
Måla din sida
Låt eleverna måla sina tankar om en biblisk berättelse. Uppmuntra dem gärna att tänka fritt och kanske måla David och Goljat i nutid eller hur Babels torn kan ha sett ut.
 
Diskutera betydelse
Diskutera vad en berättelse betydde och om det finns liknande situationer idag. Bibeln är full av berättelser som är minst lika aktuella idag:
 
Abraham och Isak (om att lita på människor som gjort konstiga saker mot en)
Josef (dåliga föräldrar, syskonbråk, förlåtelse)
David och Goljat (om att våga möta sin rädlsa)
David och Batseba (om relationer och otrohet)
Ester (om att våga stå upp för något även om det kan kosta en något)
Du kan säkert komma på fler

Fotoutställning
Låt barnen fotografera sitt Bibeläventyr och gör en utställning av det.
 
Bjud in företrädare för andra religioner
Om det finns på orten eller i närheten är det en god idé att bjuda in företrädare för andra religioner för att berätta om sina skrifter.
 
Besök en kyrka
Ett studiebesök i en lokal kyrka kan vara en god fortsättning på Bibeläventyret och kan ge spännande diskussioner i klassen om hur Bibelns budskap har påverkat hela landet.
 
Titta på judiska högtider
Efter Gamla testamentets äventyr passar det utmärkt att titta på olika högtider hos det judiska folket. Högtiderna är knutna till flera av berättelserna som finns med i Bibeläventyret
 
Pesach (Uttåget ur Egypten)
Purim (Ester och räddningen)
Sukkot (Ökenvandringen)
Jom Kipur (Försoningsdagen, kan knytas till templet)
De svenska traditionerna
Efter Nya testamentets äventyr passar det utmärkt att gå igenom de svenska traditionerna och se vilka kopplingar de har till den kristna traditionen och vilka element som kommit in från andra håll.
 
Jobba med ordspråk
Undersök ordspråk från olika religioner eller kontinenter. Vilka kända ordspråk kommer från Bibeln?

Antal bokade bibeläventyr

661 bibeläventyr 2019

Under åren som gått har vi gjort över 18000 st äventyr.
2018 - 1458 st Bibeläventyr
2017 - 1517 st Bibeläventyr
2016 - 1518 st Bibeläventyr
2015 - 1475 st Bibeläventyr
2014 - 1523 st Bibeläventyr
2013 - 1522 st Bibeläventyr
2012 - 1462 st Bibeläventyr
2011 - 1206 st Bibeläventyr
2010 - 1270 st Bibeläventyr
2009 - 1032 st Bibeläventyr
2008 - 1120 st Bibeläventyr
2007 - 1000 st Bibeläventyr
2006 - 1000 st Bibeläventyr
2005 - 750 st Bibeläventyr
2004 - 450 st Bibeläventyr
2003 - 443 st Bibeläventyr
2002 - 254 st Bibeläventyr
2001 - 61st GT-äventyr
2000 - 40 st GT-äventyr

Adress:
Bibeläventyret
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Telefon: 0511-595 03
Mobil: 018-18 63 31 Andreas Hultsten
Mobil: 073-180 46 49 Thomas Nilsson
Copyright © 2012 Bibeläventyret.
All rights reserved.
 
Cookies