Information

En röd tråd genom Bibeln
Skulle du vilja lära din klass berättelserna i Bibeln, samtidigt som de får en känsla för hur de hänger ihop? Ge eleverna en bild utav de bibliska ländernas geografi, utmana dem att tänka på vad Tio Guds bud betyder och det på ett sådant sätt att de kommer ihåg det mesta. Och dessutom - de har kul under tiden. 


Vi berättar... 
I berättandets form upplever vi de flesta av Bibelns kända berättelser och personer. Del ett handlar om Gamla testamentet, t.ex. skapelsen, Noa, Sara och Abraham, Mose, Rut och kung David. Del två, Nya testamentet, handlar om Jesus, liknelserna och undren, Paulus spännande liv, de kristna högtiderna mm.


...på ett engagerande sätt!
Med hjälp av rörelser, drama och nyckelord, trolleri, rim och rap, leker vi in kunskapen så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig fakta och funderingar. Bland annat så rappar vi tio Guds bud och den gyllene regeln. En möjlighet att lära sig och förstå de bud som ligger som grund för en stor del utav vårt lands etiska och moraliska värderingar och lagar.


Hela Bibeln på 2x4,5 timmar
Bibeläventyret är uppdelat i två delar. Gamla och Nya Testamentet. Varje del kan delas upp olika beroende på hur klassen önskar. Helst på tre 90 minuters pass med några dagar mellan. Vår målgrupp är främst årskurs 4 och 5, men vi lyssnar gärna på dina önskemål.
Vandringen genom Gamla Testamentet är en förutsättning för Nya Testamentets Bibeläventyr.


Varje elev får ett häfte
Häftet används under dagen och kan sedan också brukas för repetition och fortsatt undervisning i skolan om Bibeln.


Vi gör det i klassrummet
Bäst fungerar Bibeläventyret i barnens eget klassrum då Bibelns geografi kommer att byggas upp i rummet. Det blir lätt för läraren att återvända till kartan i rummet och använda dem i framtida undervisning.


Inte en hel förmögenhet
Kostnaden är 2700 kronor per klass. 2000 kronor är arvode för instruktören och 700 kronor för klasspaketet med häften m.m. Kostnaden kan delas upp mellan skola och en arrangerande församling, eller sponsras på annat sätt av lokala initiativ.


Vem gör ett Bibeläventyr i en klass?
Vi har idag cirka 500 aktiva Bibeläventyrare i landet som gör Bibeläventyr på sina "hemorter". Om det inte finns någon aktiv äventyrare på din ort kan du antingen "köpa in" en äventyrare från oss som kommer och besöker klassen eller så hittar ni någon lokalt som kan gå utbildningen och sedan kunna hjälpa skolan under en längre tid. Mer info under bli äventyrare.


Presenterats av Svenska Bibelsällskapet
Bibeläventyret ägs av Svenska Bibelsällskapet och drivs som ett projekt för att öka kunskap och förståelse av Bibeln, dess historia och berättelser, i skolan. Tillsammans med Svenska Bibelsällskapets olika huvudmän; Svenska kyrkan och de övriga frikyrkorna, har Bibeläventyret tagits fram.

Denna dag genomförs Bibeläventyr i:

Följande orter har Bibeläventyr inbokade just idag: 
Rinkaby
Åhus
Skellefteå
Eskilstuna
Eskilstuna
Luleå
Lidköping
Värnamo
Sävedalen
Sävedalen

Antal bokade bibeläventyr

665 bibeläventyr 2020

Under åren som gått har vi gjort över 20000 st äventyr.

2019 - 1521 st Bibeläventyr
2018 - 1458 st Bibeläventyr
2017 - 1517 st Bibeläventyr
2016 - 1518 st Bibeläventyr
2015 - 1475 st Bibeläventyr
2014 - 1523 st Bibeläventyr
2013 - 1522 st Bibeläventyr
2012 - 1462 st Bibeläventyr
2011 - 1206 st Bibeläventyr
2010 - 1270 st Bibeläventyr
2009 - 1032 st Bibeläventyr
2008 - 1120 st Bibeläventyr
2007 - 1000 st Bibeläventyr
2006 - 1000 st Bibeläventyr
2005 - 750 st Bibeläventyr
2004 - 450 st Bibeläventyr
2003 - 443 st Bibeläventyr
2002 - 254 st Bibeläventyr
2001 - 61st GT-äventyr
2000 - 40 st GT-äventyr

Kommande kurser

Gamla testamentet

19-22 oktober -2020 Härnösands folkhögskola

Fulltecknad,men anmäl ändå om det skulle bli avbok

25-28 januari -2021 Hjälmargården, Läppe

19-22 april -2021     Hjortsbergagården, Alvesta

30 aug-2 sep -2021  Karlskoga folkhögskola, Karlskoga

18-21 okt -2021       återkommer om plats

Nya testamentet

28-30 september -2020, Hjälmargården,Läppe

1 plats kvar

8-10 februari -2021 Södra Vätterbygdes folkhögskola, Jönköping

20-22 september -2021 Hjortsbergagården,Alvesta

 

Berättarkurs

1-3 mars -2021 Starby Ängelholm

 

Gospel Magic kurs
Tidigast hösten 2021.

Adress:
Bibeläventyret
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Telefon: 0511-595 03
Mobil: 018-18 63 31 Andreas Hultsten
Mobil: 073-180 46 49 Thomas Nilsson
Copyright © 2012 Bibeläventyret.
All rights reserved.
 
Cookies